Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 2/2017 - M pre automatické účtovanie nezrovnalostí a vrátení v programovom období 2014-2020 v ISUF

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme spracovanie pohľadávkových dokladov a postupy účtovania v ISUF v rámci programového obdobia 2014-2020.

 Pre účely tohto manuálu je popísané :

 Manuál je určený pre účtovníka platobnej jednotky a certifikačného orgánu.

Manuál, verzia 1.2, nadobúda účinnosť dňa 10. 06. 2020. 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2017
  7. Manuál č. 2/2017 - M pre automatické účtovanie nezrovnalostí a vrátení v programovom období 2014-2020 v ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.