Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 3/2016 – M k spracovaniu odhadov očakávaných výdavkov v ITMS2014+

Cieľom manuálu je popísať postup evidencie a spracovania odhadov očakávaných výdavkov v ITMS2014+. Manuál detailne popisuje postup krokov, ktoré je potrebné vykonať zo strany zamestnancov riadiacich orgánov, resp. sprostredkovateľských orgánov s vlastnou platobnou jednotkou a platobných jednotiek za účelom úspešného predloženia odhadu očakávaných výdavkov certifikačnému orgánu prostredníctvom ITMS2014+. Manuál zároveň popisuje postup spracovania odhadov očakávaných výdavkov v ITMS2014+ zamestnancami certifikačného orgánu.

Manuál je určený pre zamestnancov riadiacich orgánov, platobných jednotiek a certifikačného orgánu.

Manuál nadobúda účinnosť dňa 14.10.2016