Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 3/2016 – M k spracovaniu odhadov očakávaných výdavkov v ITMS2014+

Cieľom manuálu je popísať postup evidencie a spracovania odhadov očakávaných výdavkov v ITMS2014+. Manuál detailne popisuje postup krokov, ktoré je potrebné vykonať zo strany zamestnancov riadiacich orgánov, resp. sprostredkovateľských orgánov s vlastnou platobnou jednotkou a platobných jednotiek za účelom úspešného predloženia odhadu očakávaných výdavkov certifikačnému orgánu prostredníctvom ITMS2014+. Manuál zároveň popisuje postup spracovania odhadov očakávaných výdavkov v ITMS2014+ zamestnancami certifikačného orgánu.

Manuál je určený pre zamestnancov riadiacich orgánov, platobných jednotiek a certifikačného orgánu.

Manuál nadobúda účinnosť dňa 14.10.2016

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2016
  7. Manuál č. 3/2016 – M k spracovaniu odhadov očakávaných výdavkov v ITMS2014+

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.