Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 1/2016 – M k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF

Realizácia platobných príkazov od ich vytvorenia v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) až po odoslanie do aplikácie ManEx je využívaná v rámci výkonu platieb na účtovných okruhoch, ktoré v ISUF predstavujú jednotlivé organizácie podieľajúce sa na finančnom a účtovnom riadení všetkých operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Európskeho fondu rybného hospodárstva, predvstupových fondov, finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

Cieľom manuálu je popísať postupy pri práci v ISUF v rámci postupu prípravy platobného príkazu spočívajúcom vo výbere neuhradených položiek do platieb na základe definovanej splatnosti v účtovných dokladoch.  V rámci spracovania platobných príkazov popisuje hlavne proces ich vytvárania a schvaľovania v ISUF.  V manuáli je tiež popísaný postup sledovania zostatkov na bankových účtoch, postup spracovania resp. sťahovania výpisov z bankových účtov na pevný disk počítača, postup získania prehľadu realizovaných platieb. Manuál k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF je určený najmä pre finančných manažérov, finančných schvaľovateľov/overovateľov na platobných jednotkách, implementačných agentúrach, národnom kontaktnom bode a na certifikačnom orgáne.

Vydaním tohto manuálu sa ruší Manuál č. 1/2011 – M k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF, verzia 1.0

Manuál nadobúda účinnosť dňa: 20.1.2016