Správy o hodnotení plnenia úloh z Kontraktov

  • + Rok 2020

    • Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2020 vyplývajúcich z Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2020
    • Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2020 vyplývajúcich z Kontraktu VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica na rok 2020