Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dohoda o splátkach

Správca pohľadávky štátu môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach, ak dlžník svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo ide o pohľadávku štátu, ktorá vznikla rozhodnutím v správnom alebo v obdobnom konaní. Dôvodom uzatvorenia tejto dohody sú preukázateľne nepriaznivé ekonomické alebo sociálne dôvody, pre ktoré dlžník nemôže zaplatiť celý dlh naraz. V dohode o splátkach je dlžník povinný sa zaviazať, že zaplatí celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas.

Dohoda o splátkach sa môže uzatvoriť maximálne na dobu, ktorá nespôsobí premlčanie pohľadávky, resp. preklúziu lehoty na nariadenie výkonu správneho rozhodnutia, ak pohľadávka štátu vznikla na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia správneho orgánu.

Ak nie je dlžník v omeškaní so splácaním dlhu, pretože splátky spláca vo výške a v termínoch splatnosti, je možné dohodnúť aj zmeny dohody o splátkach dodatkom k tejto dohode.

Ak dlžník sa dostal do omeškania so splácaním dlhu, už nie je možné uzatvoriť novú dohodu o splátkach.