Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dohoda o odklade platenia

Správca pohľadávky štátu môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o odklade platenia najviac na obdobie jedného roka od dátumu splatnosti pohľadávky štátu, ak dlžník svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku štátu, priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo ide o pohľadávku štátu, ktorá vznikla rozhodnutím v správnom alebo v obdobnom konaní. Dôvodom uzatvorenia tejto dohody sú preukázateľne nepriaznivé ekonomické dôvody alebo nepriaznivé sociálne dôvody, pre ktoré dlžník nemôže zaplatiť celý dlh naraz.