Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dohoda o splátkach

Správca pohľadávky štátu môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach, ak dlžník svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo ide o pohľadávku štátu, ktorá vznikla rozhodnutím v správnom alebo v obdobnom konaní. Dôvodom uzatvorenia tejto dohody sú preukázateľne nepriaznivé ekonomické dôvody alebo nepriaznivé sociálne dôvody, pre ktoré dlžník nemôže zaplatiť celý dlh naraz. V dohode o splátkach je dlžník povinný sa zaviazať, že zaplatí celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas.

Dohoda o splátkach sa môže uzatvoriť maximálne na dobu, ktorá nespôsobí premlčanie pohľadávky, resp. preklúziu lehoty na nariadenie výkonu správneho rozhodnutia.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Majetok štátu
  5. Pohľadávky štátu
  6. Dohoda o splátkach

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.