Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priamy predaj

Nehnuteľný majetok štátu môže záujemca nadobudnúť priamym predajom, ak ide o

  • prevod pozemku štátu vlastníkovi stavby na ňom stojacej, vrátane k stavbe priľahlého pozemku štátu,
  • prevod spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkovi,
  • prevod nezastavaného pozemku v celkovej výmere do 200 m2, ak jeho oddelením nebola ohrozená ďalšia využiteľnosť a hodnota pozemku, ktorý zostáva vo vlastníctve štátu (a pozemok nie je účelné ponúkať verejnosti, pretože napr. slúži len kupujúcemu),
  • prevod majetku štátu, ak sú podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky splnené podmienky na vyvlastnenie,
  • prevod do vlastníctva obce (vrátane mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Košice) alebo vyššieho územného celku,
  • prevod do vlastníctva cudzieho štátu pre potreby diplomatického zastúpenia a je zaručená vzájomnosť,
  • prevod do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci podľa osobitného predpisu.