Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1-2021-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2021 pre používateľov ISUF

Cieľom usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia  kalendárneho roka 2021 a otvorenia  nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2022 a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov  na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2021. Toto usmernenie sa vzťahuje aj na program spolupráce Interact III pre certifikačný orgán. 

Dátum vydania: 1.12.2021

Dátum účinnosti: 3.12.2021