Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1-2019-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2019 pre používateľov ISUF

Cieľom predmetného usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia  kalendárneho roka 2019, a otvorenia nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2020 a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2019.

Usmernenie nadobúda účinnosť 17.12.2019.