Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013

Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj "usmernenie") svojim obsahom vychádza z potreby spresnenia a doplnenia platných materiálov a uznesení, a to najmä Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 a usmernenia Ministerstva financií SR č. 16/2008 - U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a ostatných súvisiacich usmernení a manuálov.

Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 26. januára 2016.

Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 29. apríla 2016.

Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.3 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 8. júla 2016.

Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.4 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 23. decembra 2016.