Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 15/2007-U k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013 pre Európsky fond rybného hospodárstva

Usmernenie č. 15/2007-U k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013 pre Európsky fond rybného hospodárstva

Cieľom usmernenia k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013 vydaného Ministerstvom financií SR, ktoré podľa Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 schváleného uznesením vlády SR č. 225/2007 plní funkciu certifikačného orgánu, je definovať články Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku týkajúce sa účtov prijímateľa, platieb, porušenia povinností prijímateľa, účtovníctva a vrátenia verejných prostriedkov od prijímateľa.

Usmernenie je určené pre riadiaci orgán (ďalej len „RO“) a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“). Všetky ustanovenia tohto usmernenia týkajúce sa RO platia rovnako pre SORO v zmysle rozsahu delegovaných právomocí z RO na SORO.

Usmernenie svojim obsahom vychádza z podmienok stanovených v dokumente Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 2.0, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 832/2007 zo dňa 3. októbra 2007 a z príslušnej národnej a nadnárodnej legislatívy.

Usmernenie č. 15/2007-U, aktualizácia č. 1/2008

Dátum vydania: 04. 07. 2008

Dátum platnosti: 09. 07. 2008