Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 15/2007-U k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013 pre Európsky fond rybného hospodárstva

Usmernenie č. 15/2007-U k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013 pre Európsky fond rybného hospodárstva

Cieľom usmernenia k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013 vydaného Ministerstvom financií SR, ktoré podľa Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 schváleného uznesením vlády SR č. 225/2007 plní funkciu certifikačného orgánu, je definovať články Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku týkajúce sa účtov prijímateľa, platieb, porušenia povinností prijímateľa, účtovníctva a vrátenia verejných prostriedkov od prijímateľa.

Usmernenie je určené pre riadiaci orgán (ďalej len „RO“) a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“). Všetky ustanovenia tohto usmernenia týkajúce sa RO platia rovnako pre SORO v zmysle rozsahu delegovaných právomocí z RO na SORO.

Usmernenie svojim obsahom vychádza z podmienok stanovených v dokumente Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 2.0, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 832/2007 zo dňa 3. októbra 2007 a z príslušnej národnej a nadnárodnej legislatívy.

Usmernenie č. 15/2007-U, aktualizácia č. 1/2008

Dátum vydania: 04. 07. 2008

Dátum platnosti: 09. 07. 2008

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Európsky fond pre rybné hospodárstvo
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2007
  7. Usmernenie č. 15/2007-U k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013 pre Európsky fond rybného hospodárstva

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.