Stratégia financovania Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013