Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

13. Ženy by mohli pomôcť zvýšiť HDP o 1,6% (máj 2011)

 

Zvyšovanie podielu pracujúcich žien budí pozornosť predovšetkým z dôvodu zmierňovania nepriaznivých dopadov starnutia populácie. Slovensko však už v súčasnosti zaostáva za vyspelými krajinami EÚ v podiele žien na pracovnom trhu. Je preto potrebné, aby sa v čo najväčšej miere odbúrali bariéry pre ženy, ktoré by chceli pracovať. V tomto smere je dôležité zabezpečiť vyššiu mieru neutrality daňového a odvodového zaťaženia pre druhého zarábajúceho v rodine. V oblasti politiky podpory rodičov by bolo vhodné sa zamerať na väčšiu podporu súvisiacu priamo so starostlivosťou o dieťa.

Upozornenie

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.