Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

13. Ženy by mohli pomôcť zvýšiť HDP o 1,6% (máj 2011)

 

Zvyšovanie podielu pracujúcich žien budí pozornosť predovšetkým z dôvodu zmierňovania nepriaznivých dopadov starnutia populácie. Slovensko však už v súčasnosti zaostáva za vyspelými krajinami EÚ v podiele žien na pracovnom trhu. Je preto potrebné, aby sa v čo najväčšej miere odbúrali bariéry pre ženy, ktoré by chceli pracovať. V tomto smere je dôležité zabezpečiť vyššiu mieru neutrality daňového a odvodového zaťaženia pre druhého zarábajúceho v rodine. V oblasti politiky podpory rodičov by bolo vhodné sa zamerať na väčšiu podporu súvisiacu priamo so starostlivosťou o dieťa.

Upozornenie

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2011
  6. 13. Ženy by mohli pomôcť zvýšiť HDP o 1,6% (máj 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.