Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

6. Prognózovanie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti v SR (júl 2005)

Ďalšia daň, ktorej prognózovanie bolo popísané v ekonomickej analýze, je daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Tvorí významný podiel daňových príjmov štátneho rozpočtu a verejných financií. Prvým cieľom tejto analýzy je prezentovať súhrnný prehľad legislatívy týkajúcej sa dane z príjmov zo závislej činnosti. Druhým cieľom je popísať prístupy, ktoré IFP používa na prognózovanie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti na akruálnej báze pre účely tvorby rozpočtu verejnej správy. IFP chce touto analýzou prispieť k odbornej diskusii o zdaňovaní príjmov a o prognózovaní príjmov z priamych daní. Uvedený materiál bol predmetom diskusie 2. zasadnutia Výboru pre daňové prognózy.