Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

6. Prognózovanie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti v SR (júl 2005)

Ďalšia daň, ktorej prognózovanie bolo popísané v ekonomickej analýze, je daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Tvorí významný podiel daňových príjmov štátneho rozpočtu a verejných financií. Prvým cieľom tejto analýzy je prezentovať súhrnný prehľad legislatívy týkajúcej sa dane z príjmov zo závislej činnosti. Druhým cieľom je popísať prístupy, ktoré IFP používa na prognózovanie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti na akruálnej báze pre účely tvorby rozpočtu verejnej správy. IFP chce touto analýzou prispieť k odbornej diskusii o zdaňovaní príjmov a o prognózovaní príjmov z priamych daní. Uvedený materiál bol predmetom diskusie 2. zasadnutia Výboru pre daňové prognózy.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 6. Prognózovanie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti v SR (júl 2005)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.