Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

23. Prehľad nástrojov na znižovanie emisií skleníkových plynov (september 2011)

Slovensko znížilo oproti roku 1990 celkové emisie skleníkových plynov o zhruba o 41%, čím sa radí k najlepším v Európe. Toto zníženie dosiahlo najmä prirodzenou zmenou štruktúry hospodárstva a obmenou palivového mixu. Približne 49% celkových emisií v roku 2009 bolo produkovaných firmami v Systéme obchodovania s emisnými kvótami. Tu možno vďaka znižujúcemu sa stropu a trhovým princípom predaja povoleniek očakávať ďalšie znižovanie nákladovo efektívnym spôsobom. Výzvu však predstavujú oblasti ako doprava, domácnosti a poľnohospodárstvo, kde neexistujú jasné motivácie na efektívne znižovanie emisií.

Cieľom tejto práce je poskytnúť analýzu základných existujúcich, ale aj ďalších možných nástrojov, ktoré dokážu znižovať emisie nákladovo efektívne a s minimálnym dopadom na ekonomický rast. Patrí sem najmä odstraňovanie trhových deformácií dotovaním fosílnych palív a trhových výnimiek v spotrebných daniach, zavedenie uhlíkovej dane, alebo ekologickej dane z motorových vozidiel.