Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

23. Prehľad nástrojov na znižovanie emisií skleníkových plynov (september 2011)

Slovensko znížilo oproti roku 1990 celkové emisie skleníkových plynov o zhruba o 41%, čím sa radí k najlepším v Európe. Toto zníženie dosiahlo najmä prirodzenou zmenou štruktúry hospodárstva a obmenou palivového mixu. Približne 49% celkových emisií v roku 2009 bolo produkovaných firmami v Systéme obchodovania s emisnými kvótami. Tu možno vďaka znižujúcemu sa stropu a trhovým princípom predaja povoleniek očakávať ďalšie znižovanie nákladovo efektívnym spôsobom. Výzvu však predstavujú oblasti ako doprava, domácnosti a poľnohospodárstvo, kde neexistujú jasné motivácie na efektívne znižovanie emisií.

Cieľom tejto práce je poskytnúť analýzu základných existujúcich, ale aj ďalších možných nástrojov, ktoré dokážu znižovať emisie nákladovo efektívne a s minimálnym dopadom na ekonomický rast. Patrí sem najmä odstraňovanie trhových deformácií dotovaním fosílnych palív a trhových výnimiek v spotrebných daniach, zavedenie uhlíkovej dane, alebo ekologickej dane z motorových vozidiel.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 23. Prehľad nástrojov na znižovanie emisií skleníkových plynov (september 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.