Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor dohliada na stratégiu a odbornosť projektu. Je zložený z odborníkov z inštitúcií verejnej správy a tretieho sektora v oblasti verejných politík.

Riadiaci výbor schvaľuje najmä:
  - zásadné zmeny v realizácii projektu,
  - zmeny v rozdelení rozpočtu pre odborné aktivity pre MF SR a partnerov,
  - účasť zamestnanca na navrhovanom vzdelávacom podujatí alebo stáži,
  - zmeny zoznamu vzdelávacích inštitúcií spĺňajúcich požiadavky na kvalitu,
  - prípadné limity na výdavky projektu.

Riadiaci výbor zasadá minimálne raz za kalendárny polrok alebo podľa potreby. Zasadanie riadiaceho výboru sa riadi štatútom.


Dokumenty na stiahnutie

  - Štatút
  - Harmonogram zasadnutí riadiaceho výboru
  - Zoznam členov a členiek riadiaceho výboru


Zasadnutia