Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor dohliada na stratégiu a odbornosť projektu. Je zložený z odborníkov z inštitúcií verejnej správy a tretieho sektora v oblasti verejných politík.

Riadiaci výbor schvaľuje najmä:
  - zásadné zmeny v realizácii projektu,
  - zmeny v rozdelení rozpočtu pre odborné aktivity pre MF SR a partnerov,
  - účasť zamestnanca na navrhovanom vzdelávacom podujatí alebo stáži,
  - zmeny zoznamu vzdelávacích inštitúcií spĺňajúcich požiadavky na kvalitu,
  - prípadné limity na výdavky projektu.

Riadiaci výbor zasadá minimálne raz za kalendárny polrok alebo podľa potreby. Zasadanie riadiaceho výboru sa riadi štatútom.


Dokumenty na stiahnutie

  - Štatút
  - Harmonogram zasadnutí riadiaceho výboru
  - Zoznam členov riadiaceho výboru


Zasadnutia

  - 1. zasadnutie (4. máj 2016)
  - 2. zasadnutie (20. máj 2016 - 24. máj 2016)
  - 3. zasadnutie (17. jún 2016 - 22. jún 2016)
  - 4. zasadnutie (12. júl 2016 - 15. júl 2016)
  - 5. zasadnutie (3. október 2016 - 5. október 2016)
  - 6. zasadnutie (8. marec 2017 - 13. marec 2017)
  - 7. zasadnutie (5. apríl 2017 - 10. apríl 2017)
  - 8. zasadnutie (25. máj 2017)
  - 9. zasadnutie (22. jún 2017 - 26. jún 2017)
  - 10. zasadnutie (24. júl 2017 - 28. júl 2017)
  - 11. zasadnutie (24. august - 31. august 2017)
  - 12. zasadnutie (25. september - 29.september 2017)
  - 13. zasadnutie (15. november - 24. november 2017)
  - 14. zasadnutie (2. február - 7. február 2018)
  - 15. zasadnutie (21. marec - 26. marec 2018) PDF / MS Office
  - 16. zasadnutie (26. apríl - 2. máj 2018) PDF / MS Office
  - 17. zasadnutie (23. máj - 28. máj 2018) PDF / MS Office
  - 18. zasadnutie (21. jún - 25. jún 2018) PDF / MS Office
  - 19. zasadnutie (23. august - 28. august 2018) PDF / MS Office
  - 20. zasadnutie (9. október - 12. október 2018) PDF / MS Office
  - 21. zasadnutie (14. november - 16. november 2018) PDF / MS Office
  - 22. zasadnutie (15. január 2019) PDF / MS Office
  - 23. zasadnutie (18. marec - 21. marec 2019) PDF / MS Office
  - 24. zasadnutie (3. máj - 9. máj 2019) PDF / MS Office
  - 25. zasadnutie (28. máj - 31. máj 2019) PDF / MS Office
  - 26. zasadnutie (10. jún - 15. jún 2019) PDF / MS Office
  - 27. zasadnutie (19. august - 22. august 2019) PDFMS Office
  - 28. zasadnutie (16. september - 19. september 2019) PDF / MS Office
  - 29. zasadnutie (21. október - 25. október 2019) PDF / MS Office
 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Hodnota za peniaze
  4. Špičkové vzdelávanie pre analytikov
  5. Riadiaci výbor

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.