Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor dohliada na stratégiu a odbornosť projektu. Je zložený z odborníkov z inštitúcií verejnej správy a tretieho sektora v oblasti verejných politík.

Riadiaci výbor schvaľuje najmä:
  - zásadné zmeny v realizácii projektu,
  - zmeny v rozdelení rozpočtu pre odborné aktivity pre MF SR a partnerov,
  - účasť zamestnanca na navrhovanom vzdelávacom podujatí alebo stáži,
  - zmeny zoznamu vzdelávacích inštitúcií spĺňajúcich požiadavky na kvalitu,
  - prípadné limity na výdavky projektu.

Riadiaci výbor zasadá minimálne raz za kalendárny polrok alebo podľa potreby. Zasadanie riadiaceho výboru sa riadi štatútom.


Dokumenty na stiahnutie

  - Štatút
  - Harmonogram zasadnutí riadiaceho výboru
  - Zoznam členov a členiek riadiaceho výboru


Zasadnutia

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Analytické jednotky štátu
  4. Špičkové vzdelávanie pre analytikov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.