Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Platobná jednotka MF SR

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016-2023

  • Prijímateľ: Ministerstvo financií SR
  • Sídlo: Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava
  • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
  • Výška poskytnutého NFP: 2 700 000,00 €
  • Kód projektu: 311081D739

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie financovania miezd zamestnancov SO a PJ MF SR a zabezpečenie financovania odmien externých zamestnancov PJ MF SR.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/.