Stanovisko MF SR k uzatváraniu dohôd o splátkach a nakladania s hnuteľným majetkom štátu

Aktualizované dňa: 12.05.2020 13:31

Ministerstvo financií SR vydalo ďalšie usmernenie, ktoré sa najnovšie venuje problematike uzatvárania dohôd o splátkach a nakladania s hnuteľným majetkom štátu.

Podrobné informácie: https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/legislativa-majetkove-pravo/majetkove-pravo/aktualne-problemy-suvislosti-pandemiou/stanovisko-mf-sr/


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR