Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Prekvapivo dobré výsledky hospodárenia samospráv

Aktualizované dňa: 17.08.2023 16:00

Samosprávy sú napriek zvýšeným cenám energií v dobrej finančnej kondícii. Výsledok ich hospodárenia sa medziročne zlepšil o 153,8 milióna eur a v prípade VÚC o 24 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnych dát Ministerstva financií SR (MF SR) o hospodárení obcí a VÚC za prvý polrok 2023. O toľko miliónov navyše im tak ostalo v miestnych pokladniciach.

Z dát MF SR vyplýva, že samosprávy hospodárili lepšie ako pred rokom. Príjmy obciam medziročne stúpli o takmer 16%, v prípade VÚC o vyše 14%. Medziročný nárast daní v absolútnych sumách je zároveň viac ako dvojnásobne vyšší ako medziročný nárast energií. Výdavky na energie obciam stúpli o 75,4 milióna eur, pričom daňové príjmy (DFPO a DPPO) o 190,4 milióna.  V prípade VÚC je situácia podobne priaznivá. Daňové príjmy medziročne stúpli o 83,5 milióna eur a výdavky na energie o 11,4 milióna.

Pomohol aj štát

Pozitívny vplyv na hospodárenie obcí mali zvýšené granty a transfery zo štátu, ako aj vyplatenie celej sumy DPPO už v apríli tohto roka. Nárast cien energií štát navyše výrazne kompenzuje uvoľnením 77 miliónov eur pre regionálne školstvo. MF SR v súčasnosti na základe polročných výkazov neeviduje nárast obcí, ktoré by prekračovali limity záväzkov po lehote splatnosti. Zadlženie obcí za druhý kvartál je na úrovni 17%, čo ani zďaleka neprekračuje hranicu 50% alebo 60% skutočných bežných príjmov, teda červenú čiaru, ktorú stanovuje zákon.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR