Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Prekvapivo dobré výsledky hospodárenia samospráv

Samosprávy sú napriek zvýšeným cenám energií v dobrej finančnej kondícii. Výsledok ich hospodárenia sa medziročne zlepšil o 153,8 milióna eur a v prípade VÚC o 24 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnych dát Ministerstva financií SR (MF SR) o hospodárení obcí a VÚC za prvý polrok 2023. O toľko miliónov navyše im tak ostalo v miestnych pokladniciach.

Z dát MF SR vyplýva, že samosprávy hospodárili lepšie ako pred rokom. Príjmy obciam medziročne stúpli o takmer 16%, v prípade VÚC o vyše 14%. Medziročný nárast daní v absolútnych sumách je zároveň viac ako dvojnásobne vyšší ako medziročný nárast energií. Výdavky na energie obciam stúpli o 75,4 milióna eur, pričom daňové príjmy (DFPO a DPPO) o 190,4 milióna.  V prípade VÚC je situácia podobne priaznivá. Daňové príjmy medziročne stúpli o 83,5 milióna eur a výdavky na energie o 11,4 milióna.

Pomohol aj štát

Pozitívny vplyv na hospodárenie obcí mali zvýšené granty a transfery zo štátu, ako aj vyplatenie celej sumy DPPO už v apríli tohto roka. Nárast cien energií štát navyše výrazne kompenzuje uvoľnením 77 miliónov eur pre regionálne školstvo. MF SR v súčasnosti na základe polročných výkazov neeviduje nárast obcí, ktoré by prekračovali limity záväzkov po lehote splatnosti. Zadlženie obcí za druhý kvartál je na úrovni 17%, čo ani zďaleka neprekračuje hranicu 50% alebo 60% skutočných bežných príjmov, teda červenú čiaru, ktorú stanovuje zákon.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Prekvapivo dobré výsledky hospodárenia samospráv

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.