Pre koronavírus na daniach vyberieme o 3,1 miliardy eur menej

Aktualizované dňa: 23.04.2020 16:04

Kým v roku v 2019 rástli daňovo-odvodové príjmy o 5,7 %, pandémia a jej následky ich v tomto roku stiahnu k -6,9 %. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy z dielne Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Daňové a odvodové príjmy budú v tomto roku nižšie o 3,1 mld. eur oproti predchádzajúcej prognóze z februára. Za týmto dramatickým prepadom stojí koronavírus. Neistotu spojenú s vývojom aktuálnej recesie pretavujeme aj do alternatívnych scenárov. V prípade horšieho vývoja môže byť pokles príjmov v tomto roku ešte výraznejší a to až o 3,7 až 4,2 mld. eur.

Hlavným dôvodom je podľa prognózy výrazný prepad slovenskej ekonomiky. Výpadok príjmov prehĺbia aj ekonomické opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu na našu ekonomiku. Na budúci rok očakávame len pomalé oživenie príjmov.

Oproti februárovej prognóze sa najvýraznejšie prepadla korporátna daň, a to o viac ako štvrtinu (710 mil. eur). Od roku 2021 bude tempo rastu korporátnej dane nižšie než rast ziskov, pretože základ dane bude znižovať umorenie strát za rok 2020.

Výpadok dane z pridanej hodnoty (DPH) je v porovnaní s februárovou prognózou 14 % (takmer 1 mld. eur). Ročná efektívna daňová sadzba pri DPH klesne v roku 2020 na 14,7 % v dôsledku mierneho nárastu nezaznamenanej ekonomiky a celkovej nižšej ochoty platiť dane. Tento vývoj sa podobá na situáciu z roku 2009.

Pokles trhu práce zníži príjmy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní o 6 %. Mestám a obciam uberie aktuálna kríza 8 % príjmov naviazaných na dane z práce fyzických osôb.

Čerpanie dávok ošetrovného a nemocenského kompenzuje výpadok príjmov domácností počas choroby, alebo starostlivosti o príbuzného, zároveň však spôsobujú dodatočný výpadok na daniach a odvodoch naviazaných na trh práce. Rizikom pre výber daní a odvodov sú aj odklady platieb, ktoré môže byť náročné splácať po uplynutí pandémie.

Hlavné opatrenia smerujú najmä na zlepšenie likvidity podnikateľov a zamestnancov. Výdavkové opatrenia ako napríklad preplatenie hrubej mzdy zamestnancov čerpajúcich PN, alebo OČR, náhrady miezd a príspevky pre živnostníkov podľa poklesu tržieb, či zatvorené prevádzky spôsobia výpadok na daniach a odvodoch cez zníženú mzdovú bázu.

Pandémia podrazila nohy aj sľubne sa vyvíjajúcemu výnosu dane u živnostníkov. Prerušenia, alebo pozastavenia živnosti budú mať negatívny efekt na výnos dane v nasledujúcom roku. Do ďalších rokov očakávame postupný návrat k predkrízovým hodnotám vďaka záchrannej sieti pre živnostníkov.

Zhoršený bude aj výnos všetkých spotrebných daní. V plnej miere do odhadov premietame prepad ekonomiky a spotreby domácností. Výnimkou je miernejší pokles spotrebnej dane z tabakových výrobkov, kde neočakávame výraznejšiu zmenu spotrebiteľských návykov.

Pandémia koronavírusu vymaže oproti predošlému roku 2 mld. eur z celkových príjmov verejnej správy približne na úroveň 27 mld. eur. Výpadok pocíti najmä štátny rozpočet, ktorému bude chýbať 1,6 mld. eur kvôli prepadu výnosu DPH a korporátnej dane. Celkovo príjmy v roku 2020 medziročne poklesnú o takmer 6,9 %.


Viac informácií: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/57-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-april-2020.html

Pripájame aj vyjadrenie ministra financií Eduarda Hegera: https://www.facebook.com/190673150984347/videos/586155891993332/
 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR