Národna rada SR schválila novelu zákona o štátnom rozpočte

Aktualizované dňa: 28.05.2021 14:30

Parlament schválil návrh zmeny rozpočtu, ktorý reaguje na pandémiu koronavírusu

Poslanci Národnej rady SR v piatok 28. mája 2021 schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021. Novela rozpočtu reaguje na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu.

Schválený zákon počíta s príjmami vo výške 15,81 miliardy eur a výdavkami na úrovni 27,60 miliardy eur. Schodok štátneho rozpočtu predstavuje 11,80 miliardy eur. V rezerve štátneho rozpočtu na tento rok je vyčlenených 4,40 miliardy eur.

Pri zostavovaní štátneho rozpočtu na tento rok sa vychádzalo z údajov a prognóz, ktoré zohľadňovali negatívne dôsledky pandémie COVID-19. V štátnom rozpočte na rok 2021 bola rozpočtovaná Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 v sume 1,04 miliardy eur. V dôsledku nepriaznivého vývoja situácie na Slovensku súvisiaceho s pandémiou sú však prostriedky tejto rezervy už vyčerpané. Účelom návrhu zákona je preto zabezpečiť dofinancovanie jednak opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v roku 2021, ako aj ďalších výdavkov štátneho rozpočtu.

Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa zvyšuje o 2,70 miliardy eur. Zároveň sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie ďalších opatrení v celkovej sume 1,04 miliardy eur, najmä na vytvorenie priestoru na čerpanie prostriedkov v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR, zabezpečuje sa krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie a rozpočtujú sa prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností.

Novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 nájdete TU

 

Ministerstvo financií SR