Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Národna rada SR schválila novelu zákona o štátnom rozpočte

Parlament schválil návrh zmeny rozpočtu, ktorý reaguje na pandémiu koronavírusu

Poslanci Národnej rady SR v piatok 28. mája 2021 schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021. Novela rozpočtu reaguje na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu.

Schválený zákon počíta s príjmami vo výške 15,81 miliardy eur a výdavkami na úrovni 27,60 miliardy eur. Schodok štátneho rozpočtu predstavuje 11,80 miliardy eur. V rezerve štátneho rozpočtu na tento rok je vyčlenených 4,40 miliardy eur.

Pri zostavovaní štátneho rozpočtu na tento rok sa vychádzalo z údajov a prognóz, ktoré zohľadňovali negatívne dôsledky pandémie COVID-19. V štátnom rozpočte na rok 2021 bola rozpočtovaná Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 v sume 1,04 miliardy eur. V dôsledku nepriaznivého vývoja situácie na Slovensku súvisiaceho s pandémiou sú však prostriedky tejto rezervy už vyčerpané. Účelom návrhu zákona je preto zabezpečiť dofinancovanie jednak opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v roku 2021, ako aj ďalších výdavkov štátneho rozpočtu.

Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa zvyšuje o 2,70 miliardy eur. Zároveň sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie ďalších opatrení v celkovej sume 1,04 miliardy eur, najmä na vytvorenie priestoru na čerpanie prostriedkov v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR, zabezpečuje sa krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie a rozpočtujú sa prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností.

Novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 nájdete TU

 

Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Národna rada SR schválila novelu zákona o štátnom rozpočte

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.