Obchvat Prešova je prínosný, najvýhodnejšiu možnosť ale nevybrali

Aktualizované dňa: 30.08.2021 14:50

Investícia do štvorpruhovej druhej etapy severného obchvatu Prešova za 281 miliónov eur je podľa analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR spoločensky návratná. Štúdia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) ale obsahuje nedostatky, ktoré analytikom ministerstva znemožňujú spoľahlivé hodnotenie.

Národná diaľničná spoločnosť preferuje severný obchvat v plnom profile a zdôvodňuje ho pripravenosťou projektu. ÚHP v tejto súvislosti ale upozorňuje, že investícia zatiaľ nemá stavebné povolenie, čo predstavuje riziko pre vyhlásenie verejného obstarávania.

ÚHP upozorňuje na to, že existujú varianty s vyšším pomerom prínosov a nákladov. Zo samotnej štúdie NDS vyplýva, že návratnejší je polovičný profil. Štúdia posúdila aj teoretickú možnosť výstavby východného obchvatu, ktorý, aj po zohľadnení neskoršieho spustenia o šesť až desať rokov, rovnako vychádza návratnejšie.

ÚHP hodnotil celý severný obchvat R4 už v roku 2017, v čase, keď NDS plánovala druhú etapu v polovičnom profile. V roku 2019 rezort dopravy získal od vlády poverenie na výstavbu štyroch pruhov. Toto rozhodnutie nastalo na základe neverejnej analýzy bez hodnotenia ÚHP. Neskôr sa ale ukázalo, že štúdia obsahovala vážne technické a metodické chyby. V aktuálnej štúdii NDS väčšinu chýb odstránila. Napriek tomu analýzy štyroch zo šiestich variantov investície stále obsahujú nedostatky, ktoré znemožňujú spoľahlivé hodnotenie.

Útvar hodnoty za peniaze preto odporúča, aby Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo vláde na schválenie materiál, ktorý by zohľadňoval opravy v projekte oproti chybným podkladom z roku 2019. V prípade rozhodnutia pokračovať vo výstavbe severného obchvatu v plnom profile, tak môžu podľa hodnotenia ÚHP znížiť stavebné náklady o 18 miliónov eur.

Hodnotenie ÚHP nájdete: TU
Štúdia uskutočniteľnosti NDS: https://bit.ly/NDSR4Presov

Ministerstvo financií SR