Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Nebankovky budú môcť požičiavať iba s licenciou

Aktualizované dňa: 08.01.2014 06:00

Bratislava, 8.1.2014 - Rozšírenie právomoci Národnej banky Slovenska o oblasť dohľadu nad nebankovými subjektmi, ktoré budú môcť pôsobiť iba s licenciou, zavedenie inšpekčnej činnosti či vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre klientov všetkých finančných inštitúcií. Aj takéto novinky prináša Koncepcia ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, ktorú v stredu schválila vláda. Koncepciu vypracovalo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska na základe Programového vyhlásenia vlády SR.

Cieľom schválenej koncepcie je vytvoriť systém nástrojov a opatrení, ktoré povedú k vyššej ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu. Kľúčové bude rozšírenie právomoci NBS v oblasti dohľadu nad poskytovateľmi spotrebiteľských úverov, nad ktorými v súčasnosti dohľad nevykonáva. Zároveň dôjde k zabezpečeniu výkonu inšpekčnej činnosti na finančnom trhu.

Nebankové subjekty budú po novom licencované a dohliadané NBS. Z Koncepcie teda vyplýva, že každý dohliadaný subjekt bude zároveň podliehať aj inšpekcii NBS, ktorá bude môcť aj preskúmať postupy danej spoločnosti voči klientovi. Od tohto kroku si Ministerstvo financií SR sľubuje aj to, že v budúcnosti odradíme subjekty od takého konania, ktoré by poškodzovalo samotných spotrebiteľov. Synergiou týchto opatrení dosiahneme lepšie podmienky a postavenie spotrebiteľov na finančnom trhu.

Ďalej bolo v rámci NBS zriadené tzv. jednotné kontaktné miesto, ktoré zastrešuje všetky podnety klientov proti poskytovateľom finančných služieb pre celý finančný trh vrátane lízingových a nebankových spoločností.

Úlohou koncepcie je aj zlepšenie mimosúdneho riešenia sporov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi so zámerom zefektívniť fungovanie systému nezávislých a nestranných rozhodcovských súdov.

Koncepcia sa zameriava aj na finančné vzdelávanie ľudí, kde chceme viac spolupracovať so spotrebiteľskými združeniami, dôchodcovskými organizáciami a školami ako aj vytvoriť funkčný a účinný systém združení na ochranu spotrebiteľa.