Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Nebankovky budú môcť požičiavať iba s licenciou

Bratislava, 8.1.2014 - Rozšírenie právomoci Národnej banky Slovenska o oblasť dohľadu nad nebankovými subjektmi, ktoré budú môcť pôsobiť iba s licenciou, zavedenie inšpekčnej činnosti či vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre klientov všetkých finančných inštitúcií. Aj takéto novinky prináša Koncepcia ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, ktorú v stredu schválila vláda. Koncepciu vypracovalo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska na základe Programového vyhlásenia vlády SR.

Cieľom schválenej koncepcie je vytvoriť systém nástrojov a opatrení, ktoré povedú k vyššej ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu. Kľúčové bude rozšírenie právomoci NBS v oblasti dohľadu nad poskytovateľmi spotrebiteľských úverov, nad ktorými v súčasnosti dohľad nevykonáva. Zároveň dôjde k zabezpečeniu výkonu inšpekčnej činnosti na finančnom trhu.

Nebankové subjekty budú po novom licencované a dohliadané NBS. Z Koncepcie teda vyplýva, že každý dohliadaný subjekt bude zároveň podliehať aj inšpekcii NBS, ktorá bude môcť aj preskúmať postupy danej spoločnosti voči klientovi. Od tohto kroku si Ministerstvo financií SR sľubuje aj to, že v budúcnosti odradíme subjekty od takého konania, ktoré by poškodzovalo samotných spotrebiteľov. Synergiou týchto opatrení dosiahneme lepšie podmienky a postavenie spotrebiteľov na finančnom trhu.

Ďalej bolo v rámci NBS zriadené tzv. jednotné kontaktné miesto, ktoré zastrešuje všetky podnety klientov proti poskytovateľom finančných služieb pre celý finančný trh vrátane lízingových a nebankových spoločností.

Úlohou koncepcie je aj zlepšenie mimosúdneho riešenia sporov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi so zámerom zefektívniť fungovanie systému nezávislých a nestranných rozhodcovských súdov.

Koncepcia sa zameriava aj na finančné vzdelávanie ľudí, kde chceme viac spolupracovať so spotrebiteľskými združeniami, dôchodcovskými organizáciami a školami ako aj vytvoriť funkčný a účinný systém združení na ochranu spotrebiteľa.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Nebankovky budú môcť požičiavať iba s licenciou

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.