Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mýty a fakty o dorovnávacej dani

Aktualizované dňa: 11.08.2023 14:45

Ministerstvo financií SR v ostatných dňoch eviduje vyjadrenia, ktoré nepresne interpretujú plánované zavedenie európskej smernice o minimálnej dani. Rezort financií spresňuje, že transpozícia smernice prostredníctvom zavedenia dorovnávacej dane neznamená automaticky pre všetky firmy vyššie dane.

Cieľom smernice o minimálnej dani je dosiahnuť zdanenie príjmov nadnárodných skupín spoločností s globálnymi ročnými výnosmi viac ako 750 miliónov eur, a to na úrovni efektívnej sadzby dane 15 %. Návrh zákona by mal zabezpečiť, aby sa prostredníctvom dorovnávacej dane príjmy slovenských dcérskych spoločností zdanili v SR, a nie v štáte materskej spoločnosti.

Príklad: Veľká nadnárodná skupina má svoju materskú spoločnosť napr. vo Francúzsku a na Slovensku má  dcérsku spoločnosť. Dcérska spoločnosť na Slovensku podlieha efektívnemu zdaneniu vo výške 10 % a dorovnávacia daň je vo výške 5 % (do 15 %). Bez zavedenia návrhu zákona o dorovnávacej dani by týchto 5 % bolo dodanených vo Francúzsku. Zavedenie dorovnávacej dane v SR zabezpečí, že spomínaná 5 % dorovnávacia daň neskončí v štátnom rozpočte Francúzska, ale v štátnom rozpočte SR. Otázka preto znie: Nie je lepšie to mať doma?

Keď je na Slovensku sadzba dane 21 %, existujú firmy, ktoré platia daň pri nižšej sadzbe dane? Prečo?

V SR existujú spoločnosti, ktoré majú aj nižšiu efektívnu sadzbu dane, ako je zákonná sadzba dane z príjmov 21 %  aj minimálna sadzba dorovnávacej dane 15 %, a to z rôznych dôvodov (napr. položky nevstupujúce do výpočtu základu dane, daňové úľavy a pod.). Práve dorovnávacia daň by mala zabezpečiť zdanenie príjmov dotknutých spoločností v SR na úrovni 15 %, čím sa obmedzí dodanenie týchto príjmov v zahraničí.

Návrh sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide o transpozíciu európskej smernice a zároveň implementáciu tzv. Piliera 2 iniciatívy OECD k reforme medzinárodného zdaňovania, ktoré je SR povinná zaviesť.

Celý materiál nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/477

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR