Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Mýty a fakty o dorovnávacej dani

Ministerstvo financií SR v ostatných dňoch eviduje vyjadrenia, ktoré nepresne interpretujú plánované zavedenie európskej smernice o minimálnej dani. Rezort financií spresňuje, že transpozícia smernice prostredníctvom zavedenia dorovnávacej dane neznamená automaticky pre všetky firmy vyššie dane.

Cieľom smernice o minimálnej dani je dosiahnuť zdanenie príjmov nadnárodných skupín spoločností s globálnymi ročnými výnosmi viac ako 750 miliónov eur, a to na úrovni efektívnej sadzby dane 15 %. Návrh zákona by mal zabezpečiť, aby sa prostredníctvom dorovnávacej dane príjmy slovenských dcérskych spoločností zdanili v SR, a nie v štáte materskej spoločnosti.

Príklad: Veľká nadnárodná skupina má svoju materskú spoločnosť napr. vo Francúzsku a na Slovensku má  dcérsku spoločnosť. Dcérska spoločnosť na Slovensku podlieha efektívnemu zdaneniu vo výške 10 % a dorovnávacia daň je vo výške 5 % (do 15 %). Bez zavedenia návrhu zákona o dorovnávacej dani by týchto 5 % bolo dodanených vo Francúzsku. Zavedenie dorovnávacej dane v SR zabezpečí, že spomínaná 5 % dorovnávacia daň neskončí v štátnom rozpočte Francúzska, ale v štátnom rozpočte SR. Otázka preto znie: Nie je lepšie to mať doma?

Keď je na Slovensku sadzba dane 21 %, existujú firmy, ktoré platia daň pri nižšej sadzbe dane? Prečo?

V SR existujú spoločnosti, ktoré majú aj nižšiu efektívnu sadzbu dane, ako je zákonná sadzba dane z príjmov 21 %  aj minimálna sadzba dorovnávacej dane 15 %, a to z rôznych dôvodov (napr. položky nevstupujúce do výpočtu základu dane, daňové úľavy a pod.). Práve dorovnávacia daň by mala zabezpečiť zdanenie príjmov dotknutých spoločností v SR na úrovni 15 %, čím sa obmedzí dodanenie týchto príjmov v zahraničí.

Návrh sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide o transpozíciu európskej smernice a zároveň implementáciu tzv. Piliera 2 iniciatívy OECD k reforme medzinárodného zdaňovania, ktoré je SR povinná zaviesť.

Celý materiál nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/477

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Mýty a fakty o dorovnávacej dani

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.