Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

MF SR navrhuje globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku

Aktualizované dňa: 03.08.2023 10:40

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o takzvanej dorovnávacej dani. Zámerom je zabezpečiť minimálne zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny, dorovnaním ich dane na výšku 15 %. Ide o transpozíciu európskej smernice a zároveň implementáciu tzv. Piliera 2 iniciatívy OECD k reforme medzinárodného zdaňovania. 

Ministerstvo financií sa v záujme spravodlivejšieho podnikateľského prostredia rozhodlo zabezpečiť minimálne zdanenie nadnárodných spoločností na Slovensku, a to formou vnútroštátnej dorovnávacej dane. Návrh zákona sa vzťahuje na skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur, ktoré dosiahli v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období.

Ak je efektívne zdanenie príjmov takýchto subjektov na Slovensku pod úrovňou minimálnej sadzby dane, teda 15 %, rozdiel sa vyberie prostredníctvom navrhovanej dorovnávacej dane. Opatrenie bude mať, aj napriek prvotným výdavkom finančnej správy na informačné systémy, predpokladaný pozitívny vplyv na štátny rozpočet.

Zavedenie minimálnej úrovne zdaňovania zamedzí presun ziskov do štátov s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením. V svetovom meradle sa medzi štátmi Európskej únie nastavia spravodlivejšie podmienky podnikania. EÚ aj OECD touto úpravou očakávajú, že podniky, ktoré sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, budú platiť spravodlivý podiel dane bez ohľadu na to, kde pôsobia.

Návrh zákona MF SR predložilo do pripomienkového konania. Celý materiál nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/477

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR