Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

MF SR navrhuje globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o takzvanej dorovnávacej dani. Zámerom je zabezpečiť minimálne zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny, dorovnaním ich dane na výšku 15 %. Ide o transpozíciu európskej smernice a zároveň implementáciu tzv. Piliera 2 iniciatívy OECD k reforme medzinárodného zdaňovania. 

Ministerstvo financií sa v záujme spravodlivejšieho podnikateľského prostredia rozhodlo zabezpečiť minimálne zdanenie nadnárodných spoločností na Slovensku, a to formou vnútroštátnej dorovnávacej dane. Návrh zákona sa vzťahuje na skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur, ktoré dosiahli v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období.

Ak je efektívne zdanenie príjmov takýchto subjektov na Slovensku pod úrovňou minimálnej sadzby dane, teda 15 %, rozdiel sa vyberie prostredníctvom navrhovanej dorovnávacej dane. Opatrenie bude mať, aj napriek prvotným výdavkom finančnej správy na informačné systémy, predpokladaný pozitívny vplyv na štátny rozpočet.

Zavedenie minimálnej úrovne zdaňovania zamedzí presun ziskov do štátov s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením. V svetovom meradle sa medzi štátmi Európskej únie nastavia spravodlivejšie podmienky podnikania. EÚ aj OECD touto úpravou očakávajú, že podniky, ktoré sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, budú platiť spravodlivý podiel dane bez ohľadu na to, kde pôsobia.

Návrh zákona MF SR predložilo do pripomienkového konania. Celý materiál nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/477

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. MF SR navrhuje globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.