Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

MF SR dôrazne odmieta akúkoľvek pomoc vojenskému agresorovi

Aktualizované dňa: 04.11.2022 13:10

Ministerstvo financií SR sa ostro vyhradzuje voči tvrdeniam, že akýmkoľvek spôsobom napomáha vojenskému konfliktu na Ukrajine. Práve naopak, finančná správa v spolupráci s ministerstvom financií aktívne riešili utečeneckú krízu a humanitárnu pomoc na hraniciach po bezprecedentnom napadnutí Ukrajiny vojenským agresorom.

Tvrdenia predsedov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu a Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča, že: „Ministerstvo financií SR sa podieľa na pomoci agresorovi...“ sú absurdné, neprípustné, nepochopiteľné a účelovo použité na osobné politické ciele. Obaja poslanci zjavne nemajú dostatok informácií o tom, ako fungujú procesy v rámci colného konania, a preto by sa mali zdržať akéhokoľvek subjektívneho posudzovania práce príslušníkov finančnej správy a ministerstva financií.

Upozorňujeme, že finančná správa je orgán, ktorý má výhradne výkonnú funkciu. Riadi sa pravidlami, ktoré sú jasne legislatívne určené, pričom licencie na vývoz takzvaných tovarov dvojakého použitia vydáva ministerstvo hospodárstva.

Vo všeobecnosti platí, že finančná správa nemá kompetencie zastaviť alebo obmedziť zahraničný obchod bez zákonného rámca, keďže by mohlo ísť o porušenie medzinárodných obchodných dohôd. Všetky vývozy sa posudzujú na základe v tom čase platných sankčných opatrení. Ak v čase vývozu nie sú na tovar, firmu alebo ruskú protistranu uplatnené sankcie, a tovar nepodlieha sprísneným legislatívnym pravidlám, vývoz sa po kontrole príslušnej platnej dokumentácie povoľuje.