Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

MF SR dôrazne odmieta akúkoľvek pomoc vojenskému agresorovi

Ministerstvo financií SR sa ostro vyhradzuje voči tvrdeniam, že akýmkoľvek spôsobom napomáha vojenskému konfliktu na Ukrajine. Práve naopak, finančná správa v spolupráci s ministerstvom financií aktívne riešili utečeneckú krízu a humanitárnu pomoc na hraniciach po bezprecedentnom napadnutí Ukrajiny vojenským agresorom.

Tvrdenia predsedov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu a Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča, že: „Ministerstvo financií SR sa podieľa na pomoci agresorovi...“ sú absurdné, neprípustné, nepochopiteľné a účelovo použité na osobné politické ciele. Obaja poslanci zjavne nemajú dostatok informácií o tom, ako fungujú procesy v rámci colného konania, a preto by sa mali zdržať akéhokoľvek subjektívneho posudzovania práce príslušníkov finančnej správy a ministerstva financií.

Upozorňujeme, že finančná správa je orgán, ktorý má výhradne výkonnú funkciu. Riadi sa pravidlami, ktoré sú jasne legislatívne určené, pričom licencie na vývoz takzvaných tovarov dvojakého použitia vydáva ministerstvo hospodárstva.

Vo všeobecnosti platí, že finančná správa nemá kompetencie zastaviť alebo obmedziť zahraničný obchod bez zákonného rámca, keďže by mohlo ísť o porušenie medzinárodných obchodných dohôd. Všetky vývozy sa posudzujú na základe v tom čase platných sankčných opatrení. Ak v čase vývozu nie sú na tovar, firmu alebo ruskú protistranu uplatnené sankcie, a tovar nepodlieha sprísneným legislatívnym pravidlám, vývoz sa po kontrole príslušnej platnej dokumentácie povoľuje.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. MF SR dôrazne odmieta akúkoľvek pomoc vojenskému agresorovi

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.