Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (APRR) - Metódy verejného obstarávania

Rok 2005

1.   Phare 2002/000.610-03

 • číslo a dátum podpísania finančného memoranda: FM 2002 PHARE z 10.1.2003
 • číslo a názov projektu: Phare 2002/000.610-03 – Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenie životných podmienok, Aktivita 2 – Identifikácia obcí, ktoré získajú finančnú podporu na vypracovanie technickej dokumentácie a preskúmanie existujúcej technickej dokumentácie v obciach.
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – podlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Identifikácia obcí, ktoré získajú finančnú podporu na vypracovanie technickej dokumentácie a preskúmanie existujúcej technickej dokumentácie v obciach
 • Vestník verejného obstarávania č: 18 , dátum zverejnenia: 27.1.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 00959-MSS
 • Úradný vestník EÚ č., dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa

2.  Phare 2002/000.610-03

 • číslo a dátum podpísania finančného memoranda: FM 2002 PHARE z 10.1.2003
 • číslo a názov projektu:  2002/000.610-03 – Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenie životných podmienok, Aktivita 3 – Príprava technickej dokumentácie pre obce s vysokým podielom sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva 
  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania:  Príprava technickej dokumentácie pre obce s vysokým podielom sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Vestník verejného obstarávania č: 82, dátum zverejnenia: 29.4.2005, číslo oznámenia: 05192-MSS
 • Úradný vestník EÚ č. S 79, dátum zverejnenia: 22.4.2005, číslo oznámenia: 2005/S 79-076931

3.   Phare 2003-004-995-03-08

 • číslo a dátum podpísania finančného memoranda: FM PHARE 2003, 3.11.2003
 • číslo a názov projektu:  Phare 2003-004-995-03-08 Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov
 • metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – podlimitná
 • názov predmetu obstarávania:  Technická asistencia (TA), Opatrenie (1): Vývoj on-line projektového informačného systému
 • Vestník verejného obstarávania č: 99, dátum zverejnenia: 24.5.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 06556-MSS
 • Úradný vestník EÚ č., dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa

 4.   Phare 2003-004-995-03-08

5.   Phare 2003/005.704-01

 • číslo a dátum podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE, 8.1.2004
 • číslo a názov projektu:  PHARE 2003/005.704-01 – Grantová schéma na ochranu životného prostredia a prírody, Aktivita 4 –technická asistencia pre implementačný orgán
 • metóda verejného obstarávania:   Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania:  Monitoring implementácie programov CBC SK/A 2003 v rámci projektu 2003/005-704.01
  vestník verejného obstarávania č: 178, dátum zverejnenia: 16.9.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 12673-MSS
 • Úradný vestník EÚ č S173., dátum zverejnenia: 8.9.2005, číslo oznámenia:2005/S 173-172161

6.    Phare 2003/005.704-02

 • číslo a dátum podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE, 8.1.2004
 •  číslo a názov projektu:  PHARE 2003/005.704-02 – Grantová schéma na rozvoj cestovného ruchu, Aktivita 4, technická asistencia pre implementačný orgán
 • metóda verejného obstarávania:   Verejná súťaž – služby – podlimitná
 • názov predmetu obstarávania:  Monitoring implementácie programov CBC SK/A 2003 v rámci projektu 2003/005-704.02
 • Vestník verejného obstarávania č: 179, dátum zverejnenia: 19.9.2005, číslo oznámenia: 12760-MSS
 • Úradný vestník EÚ č. , dátum zverejnenia:, číslo oznámenia: neaplikuje sa 

7. Phare 2003-004-995-03-11