Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (APRR) - Metódy verejného obstarávania

Rok 2005

1.   Phare 2002/000.610-03

 • číslo a dátum podpísania finančného memoranda: FM 2002 PHARE z 10.1.2003
 • číslo a názov projektu: Phare 2002/000.610-03 – Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenie životných podmienok, Aktivita 2 – Identifikácia obcí, ktoré získajú finančnú podporu na vypracovanie technickej dokumentácie a preskúmanie existujúcej technickej dokumentácie v obciach.
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – podlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Identifikácia obcí, ktoré získajú finančnú podporu na vypracovanie technickej dokumentácie a preskúmanie existujúcej technickej dokumentácie v obciach
 • Vestník verejného obstarávania č: 18 , dátum zverejnenia: 27.1.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 00959-MSS
 • Úradný vestník EÚ č., dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa

2.  Phare 2002/000.610-03

3.   Phare 2003-004-995-03-08

 4.   Phare 2003-004-995-03-08

5.   Phare 2003/005.704-01

6.    Phare 2003/005.704-02

7. Phare 2003-004-995-03-11


 

 

 

 


 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Finančné vzťahy s EÚ
 2. Predvstupové fondy EÚ
 3. Materiály Odboru platieb
 4. Centrálna evidencia verejného obstarávania v programoch ISPA, PHARE a Prechodný fond
 5. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (APRR) - Metódy verejného obstarávania

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.