Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.1

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.1

Úpravy v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 2.1 sa týkajú najmä:

  • zapracovania zmien vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 1035 zo dňa 5. decembra 2007 k Postupom pre audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013;
  • úpravy systému finančných a informačných tokov v rámci Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika na programové obdobie 2007 – 2013;
  • predkladania analýzy poskytnutých a zúčtovaných zálohových platieb a sledovania poskytnutia a zúčtovávania zálohových platieb v rámci projektu prijímateľa.