Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 1/2011-M k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF

Realizácia platobných príkazov od ich vytvorenia v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) až po odoslanie do aplikácie ManEx je využívaná v rámci výkonu platieb na účtovných okruhoch, ktoré v ISUF predstavujú jednotlivé organizácie podieľajúce sa na finančnom a účtovnom riadení všetkých operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Európskeho fondu rybného hospodárstva, predvstupových fondov, finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

Dátum vydania: 01.07.2011

Dátum účinnosti: 01.07.2011