Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2016-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2016 pre používateľov ISUF

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia  kalendárneho roka 2016 a otvorenia  nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2017 a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov  na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2016.

Usmernenie nadobúda účinnosť 16.12.2016.