Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 7/2005-NF k postupu pri vyhotovovaní a predkladaní údajov z účtovníctva vedeného v ISUF na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy a vyhotovenie účtovnej závierky za účtovnú

Usmernenie č. 7/2005-NF k postupu pri vyhotovovaní a predkladaní údajov z účtovníctva vedeného v ISUF na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy a vyhotovenie účtovnej závierky za účtovnú jednotku, ktorá vedie časť účtovníctva v ISUF

Dátum vydania: 10. 06. 2005

Dátum vydania: 10. 06. 2005

Podľa tohto usmernenia sa postupuje pri vyhotovovaní a predkladaní údajov z účtovníctva vedeného v ISUF na ďalšie spracovanie v rámci účtovnej jednotky a pri odovzdaní údajov do Štátnej pokladnice.