Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

19. Odvodová úľava zlepšila vyhliadky dlhodobo nezamestnaným (december 2014)

Selektívne zvýhodnenie dlhodobo nezamestnaných zvýšilo atraktivitu ich zamestnávania, no zníženie celkovej nezamestnanosti neprinieslo. Od zavedenia odvodovej úľavy (OU) vzrástol podiel dlhodobo nezamestnaných osôb na celkovom počte zamestnávaných o 4 percentuálne body. K znižovaniu miery dlhodobej nezamestnanosti však nevyhnutne nedochádzalo u nízko kvalifikovaných pracovníkov. Pozitívom bol výrazný, až 40 percentný podiel osôb, ktoré boli pred využitím OU v registri nezamestnaných evidované dlhšie ako 2 roky. To umožňuje týmto nezamestnaným udržať resp. obnoviť si svoje pracovné návyky  a zručnosti. Potenciál úľavy pri znižovaní regionálnych nerovností však nebol dostatočne využitý. Celkový počet zamestnancov, ktorí využili OU do júna 2014, bol pod pôvodnými očakávaniami (3 875 osôb). Jedným z dôvodov nízkeho záujmu zamestnávateľov o automatické odpustenie odvodov môže byť vzájomná interakcia so súbežnými aktívnymi opatreniami na trhu práce.