Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

19. Odvodová úľava zlepšila vyhliadky dlhodobo nezamestnaným (december 2014)

Selektívne zvýhodnenie dlhodobo nezamestnaných zvýšilo atraktivitu ich zamestnávania, no zníženie celkovej nezamestnanosti neprinieslo. Od zavedenia odvodovej úľavy (OU) vzrástol podiel dlhodobo nezamestnaných osôb na celkovom počte zamestnávaných o 4 percentuálne body. K znižovaniu miery dlhodobej nezamestnanosti však nevyhnutne nedochádzalo u nízko kvalifikovaných pracovníkov. Pozitívom bol výrazný, až 40 percentný podiel osôb, ktoré boli pred využitím OU v registri nezamestnaných evidované dlhšie ako 2 roky. To umožňuje týmto nezamestnaným udržať resp. obnoviť si svoje pracovné návyky  a zručnosti. Potenciál úľavy pri znižovaní regionálnych nerovností však nebol dostatočne využitý. Celkový počet zamestnancov, ktorí využili OU do júna 2014, bol pod pôvodnými očakávaniami (3 875 osôb). Jedným z dôvodov nízkeho záujmu zamestnávateľov o automatické odpustenie odvodov môže byť vzájomná interakcia so súbežnými aktívnymi opatreniami na trhu práce.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2014
  6. 19. Odvodová úľava zlepšila vyhliadky dlhodobo nezamestnaným (december 2014)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.