Účasť na kapitále verejnej správy

 Účasť na kapitále verejnej správy za rok 2019

Účasť na kapitále verejnej správy za rok 2018