Záväzky podnikov verejnej správy

 Záväzky podnikov verejnej správy za rok 2019

 Záväzky podnikov verejnej správy za rok 2018