Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

4. Prehľadová štúdia slovenského daňového systému

Abstrakt:

Desať rokov po daňovej reforme čelí slovenská ekonomika niekoľkým výzvam, vrátane starnutia populácie, trvalo vysokej miere nezamestnanosti, veľkým regionálnym rozdielom, nesúladu zručností a dopytu na trhu práce a rizík vyplývajúcich z rastúcej medzinárodnej konkurencie pri lákaní kapitálu. Na to, či slovenský daňový systém dokáže prispieť k riešeniu týchto problémov, pripravil Ján Remeta z IFP spolu s OECD prehľadovú štúdiu o slovenskom daňovom systéme. Štúdia argumentuje, že slabou stránkou súčasného daňového systému je jeho obmedzená schopnosť generovať dodatočné daňové príjmy a súčasne vytvárať podmienky pre inkluzívny a udržateľný hospodársky rast.

Diskusia sa uskutočnila za účasti slovenských analytikov a akademikov.

Viac o tejto téme sa dozviete v komentári. Štúdia je dostupná na stránke OECD.

Dátum a miesto konania: 13.3.2015, MF SR

Prednášajúci: Ján Remeta